home

Welkom bij MöbiusPartners

MöbiusPartners is een enthousiast en multidisciplinair team van ervaren adviseurs. Wij begeleiden het proces van duurzaam (her)ontwikkelen en transformeren en richten ons in het bijzonder op bestaande gebouwen en gebieden. Ons doel is duurzame waardecreatie voor eigenaren, gebruikers en overheid.

MöbiusPartners verbindt de betrokken partijen binnen gebieden met elkaar. Wij begeleiden het gehele proces van het bijeenbrengen en verbinden van partijen, het ontwikkelen van gemeenschappelijke doelen, het ontwikkelen van ruimtelijke kaders, het toetsen van de haalbaarheid en de realisatie van deze doelen, inclusief promotie en beheer.

MöbiusPartners is een katalysator die voor en tussen de private en publieke partijen een objectieve procesorganisatie vormt. Dit doen wij door het organiseren van een integrale samenwerking in de gehele keten. Wij geloven in het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor leegstand en krimp van gebieden en daarmee het creëren van economische meerwaarde. Wij ondersteunen de belanghebbende partijen bij het sturen en beslissen en brengen daarbij de transitie op gang.

 

 

Voor wie werken wij?

Wij werken voor alle partijen die belang hebben bij een duurzame herontwikkeling en transformatie van gebieden en/of gebouwen. Dit kunnen zijn (gezamenlijke) eigenaren en huurders van gebouwen zoals vastgoedbeheerders, vastgoedeigenaren, bewonersverenigingen, woningcorporaties, gemeenten, provincies en ook minder orthodoxe partijen zoals energieleveranciers.